top of page

MENU

Sürdürülebilirlik Politikası

Panelsan A.Ş. olarak;

Sosyal
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alarak iş kazalarını ortadan kaldırmayı,
İnsan ve çalışan haklarına saygı duymayı,
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlenen kanunlara uyum sağlamayı,
Ürün yaşam döngüsü sürecinde çevresel etkilere ilişkin bilgileri paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşmayı,
Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyum sağlamayı,
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesini ve fırsat eşitliğini sağlamayı,


Çevresel
Geri dönüşüm içerikli malzemelerin kullanımını artırmayı,
Sıfır atık yönetimini sağlamayı,
Su tüketimlerini azaltmayı,
Sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel iklim değişikliği ile mücadele etmeyi,
Çevre Yönetim Sistemine ilişkin politikaları uygulamayı,
Enerjiyi verimli kullanarak çevresel dengeyi korumayı,
Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı,
Çevre dostu ürün ve hizmet geliştirmeyi,


Ekonomik

Sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek kuruluşun verimlilik ve karlılığını arttırmayı,
Sürdürülebilirlik kriterlerinin tedarik zincirinde takibini yapmayı,
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında bulunduğumuz bölgenin kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapmayı,
Ticari faaliyetlerimizde ürün ve hizmetlerimizin devamlılığını sağlamayı,
Finansal ve operasyonel sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak rekabet ortamında avantaj elde etmeyi,
Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik doğrultusunda yürüteceğimizi taahhüt ederiz.

bottom of page