top of page

MENU

AR-GE

AR-GE MERKEZİ POLİTİKASI

Ar-Ge merkezimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda Panelsan A.Ş e özgü bir sistematik oluşturulmuştur. Yenilikçi, basit ve sabit fikirli olmayan ve gelişimini sağlayacağı teoriler üzerinden giden bir yapıya sahip olmak merkezimizin temel stratejisidir.

 • Problemlere mühendislik bakış açısından yaklaşarak, klasik doktrinlere bağlı kalmadan, gerektiğinde bilimsel anekdotlar ile yeni kuramlar oluşturmak

 • Ürün ve proses trendlerini izleyerek, katma değeri yüksek ürün gelişimini sağlamak

 • Firmanın teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni ürün portföyünü geliştirmek için sürekli       Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek 

 • Temel ve uygulamalı araştırmalar ile deneysel gelişimi desteklemek

 • Katma değeri yüksek ürün gelişimini sağlamak

 • Araştırmacı personelin eğitimi desteklemek

 • Fikirlerin ve projelerin fikri ve sınai haklar kapsamında kurumun ve araştırmacı personelin hukuksal haklarını korumak

 • Bilimsel verimliliğin dünya standartlarında olması yönünde nitelikli akademisyen yetiştirilmesi ve desteklenmesini sağlamak

 • İnovasyon ve ar-ge merkezini temel kaldıraç olarak kullanarak, sürekli araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek

 • Standart doktrinlerin dışına çıkarak kendi bilimsel teorilerini ortaya atmak

 • Katma değeri yüksek ürün gelişimini sağlamak

 • Temel ve uygulamalı araştırmalar ile deneysel gelişimin desteklenmesi

 • Ürün ve proses trendlerini izleyerek geliştirilecek teknolojilerin belirlenmesi

 • Etkin bir yönetim ve organizasyon yapısının kurulmasına ağırlık vermek

AR-GE MERKEZİ VİZYON-MİSYON

AR-GE MERKEZİ VİZYONUMUZ

Milli degerlerimize sahip çıkarak evrensel mühendislik kuramlarını kullanarak sürdürülebilir teknolojinin lideri olmak, Ar-Ge alanında sanayi ve üniversite iş birliği ile ülkemizin dinamik beyin gücünü kullanarak bilimsel gelişimi ekonomik zenginliğe dönüştürmektir.

AR-GE MERKEZİ MİSYONUMUZ

Küresel ihtiyaçlara; ileri teknik ve bilimsel yöntemler ile yeni teknolojiler, global rekabet ortamında patente ve faydalı modele dayalı sıradışı yeşil ürünler, inovatif fikirler ve evrensel çözümler sunmaktır.

bottom of page