top of page

MENU

Enerji Politikası

Panelsan A.Ş. olarak;

Sektördeki teknolojik yenilikleri takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı,

Enerji yönetimi amaç ve hedeflerimizi belirlerken enerji performans yönetimini sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, ulusal ve uluslararası yasal enerji mevzuat ve düzenlemelerine uyacağımızı,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

Çalışmalarımızda yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi ilkesine bağlı kalacağımızı,

Kaynak verimliliği ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, toplumun ve tüm değer zincirimizin bilincini artırmayı sağlayacağımızı,

Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünleri, enerji verimli teknolojileri, uygulamaları, hizmetleri temin edeceğimizi,

Ürün ve üretim süreçlerinin tasarım ve revizyonlarında enerji performans iyileştirmelerini dikkate alacağımızı,

Enerji perspektifiyle risk ve fırsatları değerlendirerek proaktif çözümler üreteceğimizi,

Paydaşlarımızın enerji verimliliği ile ilgili süreçlere bilinçli yaklaşması konusunda teşvik edeceğimizi,

Enerji faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı taahhüt ederiz.

bottom of page