top of page

MENU

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Panelsan A.Ş. olarak;

İç ve dış paydaşlarımız başta olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı, çevreye duyarlı faaliyetler yürütmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre adına alınacak tüm önlemler ile firmamızda sosyal sorumluluk bilincinin yanı sıra, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

Sağlık ve emniyet koşulları güvenli bir iş ortamı sunarak, riskleri ve çevre etkisini azaltmayı,

Sıfır İş Kazası ve Sıfır Çevre Etkisi yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi,

Kontrollü ve güvenli çalışma alanı sunarken ihtiyaç duyulan Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı ve kullanımını sağlamayı,

Çalışanlarımızın katılımını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre performansı ve farkındalığını artırmayı,

Çevresel etki ve kirliliğin önlenmesi adına istişare ve eğitimler düzenleyerek, çevre dostu bir anlayışla ortaya çıkan atıkları maksimum oranda azaltmayı/geri kazanmayı,

Sürdürülebilir kaynak kullanımı ve iklim değişikliği üzerine etkinin azaltılması adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmeyi ve karbon ayak izi takibini sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili mevzuatları, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,

Misyon olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

bottom of page