top of page

MENU

Değerlerimiz

İnsan Kaynakları Politikası ve İlkelerimiz        

                                                                                         

  • Şirket faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, eşit işe eşit ücret verilmesini sağlayacak adil bir ücret sistemi kurmak ve değişen koşullara uygun şekilde güncellenmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi.           

                           

  • Şirket hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek ve kariyer yönetimi sisteminin uygulanmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.       

                                                                                                             

  • Personelin  bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.      

                           

  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve  yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak.     

                                                   

  • Verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine olanak sağlayacak olan performans yönetimi sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak.

  • Şirkette gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak.

  • Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak.

bottom of page