top of page

MENU

  • Panelsan Admin

Sandviç Panel Yangın Sınıflandırması


Sandviç panellerin yangın sınıflandırması, kullanılan çekirdek malzemeye ve panelin genel yapısına bağlıdır. Avrupa standartlarına göre (EN 13501-1), yangın tepkime sınıflandırması A1 (yanmaz) ila F (son derece yanıcı) arasında değişir. Aşağıda, sandviç paneller için yaygın çekirdek malzemelerin ve sınıflandırmalarının genel bir özeti verilmiştir:

•EPS (Genleştirilmiş Polistiren): E sınıfı (orta derecede yanıcı)

•PUR (Polüretan): B veya C sınıfı (düşük yanıcılık)

•PIR (Polüizosiyanurat): B sınıfı (düşük yanıcılık)

•Mineral Yün: A1 veya A2 sınıfı (yanmaz veya sınırlı yanıcılık)

Sandviç panellerin yangın sınıflandırması, kullanılan çekirdek malzemelerin kimyasal yapısına ve bunların yanıcı özelliklerine bağlıdır.


EPS (Genleştirilmiş Polistiren): E sınıfı (orta derecede yanıcı)


EPS, polistiren köpükten oluşan hafif ve ısı yalıtımı sağlayan bir malzemedir. Ancak, EPS'nin yanıcı özellikleri vardır ve alev alabilir. Avrupa yangın sınıflandırma sistemine göre EN 13501-1 standardına göre, EPS çekirdekli sandviç paneller E sınıfı olarak kabul edilir. Bu, malzemenin orta derecede yanıcı olduğu ve düşük yanma enerjisine sahip olduğu anlamına gelir. Ayrıca, yanma sırasında zehirli dumanlar üretebilir.


PUR (Polüretan): B veya C sınıfı (düşük yanıcılık)


PUR, poliizosiyanat ve poliol bileşenlerinin birleşimiyle oluşan esnek veya sert köpüklerdir. PUR çekirdekli sandviç paneller, ısı yalıtımı ve yapısal mukavemet sunar. PUR, EPS'ye göre daha düşük yanıcılığa sahiptir. EN 13501-1 standardına göre, PUR çekirdekli sandviç paneller genellikle B veya C sınıfı olarak sınıflandırılır, bu da düşük yanma enerjisi ve daha iyi yanma direnci sağladığı anlamına gelir.


PIR (Polüizosiyanurat): B sınıfı (düşük yanıcılık)


PIR, PUR'a benzer bir kimyasal yapıya sahip olmasına rağmen, yanmaya karşı daha yüksek direnç sunar. PIR çekirdekli sandviç paneller, yüksek ısı yalıtımı ve yapısal mukavemet sağlar. PIR çekirdek malzeme, EN 13501-1 standardına göre B sınıfı olarak kabul edilir, bu da düşük yanıcılık ve daha yüksek yanma direnci gösterir. Ayrıca, PIR yanma sırasında daha düşük duman üretir.


Mineral Yün: A1 veya A2 sınıfı (yanmaz veya sınırlı yanıcılık)


Mineral yün, doğal veya sentetik mineral liflerinden üretilen inorganik bir yalıtım malzemesidir. Bu malzeme, yüksek ısı yalıtımı ve akustik performans sunar ve aynı zamanda yanmaz özelliklere sahiptir. Mineral yün çekirdekli sandviç paneller, özellikle yangın direnci gerektiren yapılar için idealdir.


EN 13501-1 standardına göre, mineral yün çekirdekli sandviç paneller genellikle A1 veya A2 sınıfı olarak sınıflandırılır. A1 sınıfı, malzemenin yanmaz olduğunu ve hemen hemen hiç yanma enerjisi üretmediğini gösterirken, A2 sınıfı, malzemenin sınırlı yanıcılık sergilediği ve düşük yanma enerjisi ürettiği anlamına gelir. Her iki sınıf da, yangına karşı yüksek direnç sağlar ve yangın sırasında zehirli duman üretmezler.


Özetle, sandviç panellerin yangın sınıflandırması, kullanılan çekirdek malzemenin kimyasal yapısına ve yanıcı özelliklerine bağlıdır. EPS, orta derecede yanıcılık gösterirken, PUR ve PIR daha düşük yanıcılığa sahiptir. Mineral yün ise yanmaz veya sınırlı yanıcılık sunar. Yapı projelerinde yangın güvenliği önemli bir faktör olduğunda, çekirdek malzemenin yanıcılık özellikleri göz önünde bulundurularak uygun sandviç panel tipinin seçilmesi esastır.

59 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page