panelsan

Kurumsal

KALİTE POLİTİKASI

Toplumsal sorumluluklarımızı daima ön planda tutarak sektörde lider olabilmeyi,
Kalite yönetim sistemimizin gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
Sosyal paydaşımız olarak gördüğümüz müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte ürün ve
hizmet sunmayı, Kendimizi ve teknolojimizi sürekli geliştirip, yenilemeyi,
Tüm personelin katılımıyla, hedeflerimiz doğrultusunda kaynaklarımızı etkin, karlı ve verimli kullanarak,
müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı,
Şirketimizi, müşterilerimiz ve çalışanlarımız nezdinde her zaman tercih edilir kılmayı,
Çalışanlarımızı eğitimlerle geliştirmeyi,
Sektörümüzle ilgili tüm yasal şartlara uyan bir firma olmayı sağlamak kuruluşumuzun kalite politikasıdır.