panelsan

Kurumsal

İSG POLİTİKASI

İnsana Verilen Değer ,

İş yerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenlikleri için İSG mevzuatlarına bağlı kalarak tedbirlerimizi aldık.

İnsani sorumluluk ve öncelikli görev olarak belirlediğimiz, İnsan Sağlığı Koruma Politikamızı gerekli araç, gereç ve ekipmanlarla destekleyerek riskleri minimuma düşürdük.

İş yeri kazaları, meslek hastalıkları gibi emniyetsiz durum arz edecek sağlık sorunlarına karşı gerek uzmanlarımız gerekse acil durum ekiplerimiz ile daima hazır olduk.

Çalışanlarımızı, bu konularda bilinçlendirip eğitimlerle destekleyerek, iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltıp, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturmayı İSG Politikamız olarak taahhüt ettik.